Avani Sanstha ki vice president, Anuradha Bhosale se Dekhiye KBCKaramveer Shukravar raat 9 baje sirf Sony par KBC12

Miliye iss desh ke lakhon bachho ko apna bachpan lautakar unhe shiksha ke marg pe le jaane waali Karamveer

aur Avani Sanstha ki vice president, Anuradha Bhosale se. Dekhiye KBCKaramveer Shukravar raat 9 baje sirf Sony par. KBC12.