BC contestant REKHA KUMARI ko hai AB se shikayat KBC12 mein

KBC contestant REKHA KUMARI ko hai AB se shikayat.

Dekhiye inhein hotseat par KBC12 mein Mon-Fri 9 pm sir Sony par.