Dr. Shruti Singh – KBC Contestant from Gujrat – Tonight on SONY

Shruti Singh from gujrat KBC Contestant

Man hi man, khud se baat karne waali Dr. Shruti Singh hai Microbiology ki professor.

Kya pahunch paayegi woh aakhri padaav tak?

Jaanne ke liye dekhiye KBC12, Mon-Fri raat 9 baje sirf Sony par.

KBCliv: