KBC 38th Contestant 2022 – Prakyath Shetty

Prakahyat shetty

Sapnon ke saath ghar ki zimmedaariyan poori

karne waale Prakyath Shetty, kya apne gyan se apne

dhyey tak pahunch paayenge? Dekhiye Kaun Banega Crorepati,

aaj raat 9 baje sirf Sony par.

Here are the Questions asked from him:

KBCliv: