KBC 76th Contestant 2022 – Sahil Shende

KBC 76th Contestant 2022 – Sahil Shende

Zindagi ke har rang se dosti karne waale aur rishton

ka maan rakhne waale Sahil Shende,

kya KBC ke manch par dikha paayenge apne gyan ka rang?

Dekhiye Kaun Banega Crorepati, aaj raat 9 baje, sirf Sony Entertainment Television par.

Here are the Questions asked from him:

Videha KBC Mongolia KBC Mining 5 Motherboard seedhi

CHOLA Previous post Ques : Which of these names is not that of a Mahajanapada?
kbc shinde Next post KBC ke manch par khulenge Sahil Shende ji ki love story ke raaz!
KBC GBJJ Apollo Ghar Baihte Jeeto Jackpot
KBC Play Along Gold Register Now

Har din Lakhapti KBC SOny Register NOw

Kaun Banega Crorepati News

KBC Play Along

KBC 2022 Starting 7th August 2022

KBC 7th August 2022 - starting on sony tv
Kaun Banega Crorepati News