KBC student special week – Register Now Last chance – 1st se 5th Oct

Students special week registration KBC Byjus

Yeh aakhri mauka hai KBC student special week mein aane ka,

toh bhariye udaan dikhaiye gyaan. Agar aapke bacho ki umar hai 8 se 15 saal tak,

toh 1st se 5th Oct tak, dijiye kuch sawaalon ke jawaab Byju’s app par jaakar.

Aur dekhte rahiye KBC, Mon-Fri, raat 9 baje, sirf Sony par.

KBCliv: