KBC12 shuru ho raha hai aaj raat 9 baje se Sony par

Jo bhi ho setback ka jawaab comeback se do.

KBC12 shuru ho raha hai aaj raat 9 baje se, Sony par.