Miliye humare agle contestant ANKUSH SHARMA se KBC12 mein, aaj raat 9 baje sirf Sony par

Chhota hai kad par usse badi hai unke gyaan aur khel ki had.

Miliye humare agle contestant ANKUSH SHARMA se KBC12 mein, aaj raat 9 baje sirf Sony par.

Ankush Sharma KBC Contestant from Jammu and Kashmir