Miliye Karamveer RAVI KATTAPADI – Dekhiye inhe KBC12 mein aaj raat 9 baje sirf Sony TV par

Insaniyat ki chhavi humare KBC Karamveer mein saaf jhalakti hai.

Miliye Karamveer RAVI KATTAPADI aur Karamveer PAABIBEN RABARI se, jinka karam aur dharm

hi hai auro ke liye behtar jeevan. Dekhiye inhe KBC12 mein aaj raat 9 baje sirf Sony TV par.