KBC Grand Finale on 6 and 7 November at 7:30 PM on Sony TV

KBC ke manch par sajegi sitaron ki mehfil.

Ek aakhri baar dekhiye apne parivaar ke saath KBC ka Grand Finale ka jashn,

6 aur 7 November raat 7:30 baje, sirf Sony Entertainment Television par.

KBCliv: