KBC Promo 2 : Video tag line Na sirf apne liye, Apnon ke liye bhi, jo bhi ho setback ka jawaab comeback se do

Na sirf apne liye, Apnon ke liye bhi, jo bhi ho setback ka jawaab comeback se do.

KBC12 shuru ho raha hai jald hee sirf Sony par

Coming soon………..