KBC Question 14 – Sammaan The KBC Short Film Part 3

Kya aap iska sahi jawaab jaante hain? If yes, then comment below using

the Sammaan The KBC Short Film.

Agar nahi jaante, toh dekhiye Sammaan The KBC Short Film

Part 3 aur dhundhiye iska sahi jawaab.

KBC ques 14 samaan the short film

KBCliv: