Karamveer RAVI KATPADI aur Karamveer PABIBEN RABARI KBC12 mein raat 9 baje sirf Sony TV par.

Karamveer RAVI KATPADI aur Karamveer PABIBEN RABARI

ke atoot haulse aur himmat ne kitne parivaar ka jeevan hai sawara.

Aise sache mann aur niswarth log samaj ke liye ek udaharan hai.

Dekhiye unhe aaj KBC12 mein raat 9 baje sirf Sony TV par.